• sl1.jpg
 • sl2.jpg
 • sl3.jpg
 • sl4.jpg
 • sl5.jpg
 • sl6.jpg
 • sl7.jpg
 • sl8.jpg
 • sl9.jpg
 • sl10.jpg
 • sl11.jpg

Regulamin pobytu zwierząt

Hotel Atrium**** przyjmuje Gości wraz ze zwierzętami domowymi.
Obecność zwierząt należy zgłosić na etapie dokonywania rezerwacji pobytu.
Pobyt zwierzęcia w hotelu jest płatny wg obowiązującego cennika.

 1. Pobyt zwierząt na terenie hotelu wymaga akceptacji Dyrekcji Hotelu, która odbywa się na etapie
  dokonywania rezerwacji pobytu.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku /rasy zwierzęcia. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki /rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 3. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie).
 4. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 5. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt
 6. Zwierzęta powinny przebywać w pokojach. Poza pokojami zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i pod opieką właściciela, a w szczególnych przypadkach hotel zastrzega sobie prawo
  wprowadzenia nakazu założenia kagańca.
 7. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.
 8. W ramach pobytu ze zwierzęciem w pokoju hotelowym, Właściciel (na swoją prośbę) otrzymuje zestaw dodatkowego wyposażenia: 2 miski + ręcznik do łap. Akcesoria stanowią własność hotelu i przeznaczone są wyłącznie do użytku przez zwierzę w pokoju hotelowym.
 9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 10. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w cenie określonej przez Dyrekcję Hotelu.
 11. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia hotelowego i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia.
 12. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o pozostawienie zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi. Zawieszki są dostępne w pokoju hotelowym.
 13. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu
  ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z recepcją .
 14. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie prawo wejścia personelu do pokoju gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.
 15. Właściciele zwierzęcia są odpowiedzialni za dostosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w hotelu i niezakłócania spokoju innym gościom.
 16.  Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji hotelowej.
 17. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.
 18. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Hotelu Atrium i akceptuje jego zapisy.